Hvad er aktionslæring - action learning (AL)?

Aktionslæring - eller Action Learning (AL)

– er en metode til praksis-, organisations- og kompetenceudvikling. Deltagerne lærer med afsæt i deres daglige praksis, parallelt med at de forbedrer og videreudvikler praksis og organisationsformer i kraft af læringen. Den væsentligste del af læringen foregår i særligt rammesatte fællesskaber: AL-grupper. Deltagerne er gensidigt forpligtede på at lære gennem handling og struktureret refleksion, de fungerer gerne over en længere periode, og de får mere eller mindre tæt støtte af en rammekonsulent.

 

På verdensplan findes der et antal AL-traditioner og varianter. Noget tilsvarende gælder det danske AL-landskab, hvor en halv snes faglige miljøer har udviklet hver deres AL-model.

 

LÆS MERE om aktionslæringslandskabet her

Copyright © All Rights Reserved