Øvrige aktiviteter i programmet 'Ledelse og organisation - KLEO'

Øvrige aktiviteter i programmet 'Ledelse og organisation/Kleo'

Inden for programmets rammer arbejder man konkret i flere forskellige kommuner med aktionslæringskurser, som ikke afsluttes med endt kursusgang, men faciliteres efterfølgende med coaching og sparring. Dette med henblik på at sikre, at læringen fra kurset kan omsættes i praksis. Endvidere har man i 2014 arbejdet med aktionslæringsforløb i bl.a. Hvidovre Kommune, Københavns Kommune og Køge kommune, og det vil fortsætte i 2015. Kontaktperson: Janne Olsson


Tilbage til oversigten AL-aktiviteter