10 skolers indskoling i Greve Kommune

10 skolers indskoling i Greve Kommune


Greve Kommune valgte at understøtte starten på skolereformens “prøveår” med konsulenttimer til alle indskolinger. Ambios fik den opgave at understøtte samarbejdet mellem lærere og pædagoger ude på skolerne. Ikke to skoler var ens, og kunsten var at møde hver enkelt skole og hver enkelt team lige præcis, hvor de var. Vi mødte bl.a. spørgsmål som: Hvad skal den understøttende undervisning understøtte? Bruger man pædagogerne bedst muligt, når de er alene i klasseværelset? Hvornår er der tid til at mødes om samarbejdet? Hvad betyder det, at læreren har det faglige ansvar for det, pædagogen laver i klasseværelset? Forløbet gik i gang i august 2014 og afsluttedes i november 2014.

Kontaktpersoner: Hans Henrik Grieger og Jonas Kold Dhyrbye.


Tilbage til oversigten AL-aktiviteter