Aktionslæring - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen

Aktionslæring - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen

I løbet af 2014 planlagde netværksgruppen en konference, som oprindeligt skulle være afhold i efteråret 2014 i hhv. København og Århus. I lyset af stor travlhed på skoleområdet blev arrangementerne udskudt til 2015. Konferencen vil give et bud på, hvordan aktionslæring kan fremme et tættere samarbejde og bedre faglig sparring, deling af viden og en fællesfaglig udvikling, som alt andet lige gør den enkelte pædagogiske medarbejder dygtigere og dermed højner trivslen og tilfredsheden med arbejdet. Mere info følger her på siden, når den ligger klar – se under AKTUELT.

Kontaktperson: Anders Stig Berthelsen


Tilbage til oversigten AL-aktiviteter