Aktionslæring og social kapital på specialinstitution v. Cubion

Aktionslæring og social kapital på specialinstitution v/ Cubion

Formålet med forløbet var at forbedre samarbejdet, arbejdsglæden og videndelingen gennem fokus på kerneydelsen og oparbejdelse af den sociale kapital. Medarbejdere arbejdede med forskellige problemstillinger både omkring borgerne, men også omkring deres samarbejde med hinanden og deres ledere. Projekterne blev udvalgt i et samarbejde med deres ledere. Ledelsen havde deres eget aktionslæringsforløb, hvor de havde fokus på at nedsætte sygefraværet og deres egen ledelse i forhold til at støtte medarbejdernes aktionslæringsprocesser. Marts til juni 2015.


Tilbage til oversigten AL-aktiviteter