Horsens Kommune - Skoler og Videnscentre v. Hanne Møller, Cubion

Horsens Kommune: Skoler og Videnscentre v/ Hanne Møller, Cubion

Formålet med at igangsætte et AL-forløb for aktørerne i projekt Mesterlære i Klasseværelset har været at give dem et refleksions- og lærerum, hvor de kunne reflektere og udvikle på de udfordringer, der opstod i det flerfaglige samarbejde i praksis. Forløbet handlede om at udvikle koncepter for det flerfaglige samarbejde, så personalet på skolerne blev mere kompetente til at identificere og håndtere alle elevers behov i et inkluderende læringsfællesskab, og at denne viden anvendtes situeret i den professionelle pædagogiske praksis. Baggrunden var et ønske om udvikling af kvaliteten af inklusion i almenområdet og udvikling af videnscenter. Desuden udvikling af de lokale videnscentres praksis og kompetenceudvikling af lærerne i almenområdet. Januar til maj 2016


Tilbage til oversigten AL-aktiviteter