Kompetenceudvikling af 'de professionelle voksne på Lisbjerg Bakke' om 0-18 årige børn og unge

Kompetenceudvikling af 'de professionelle voksne på Lisbjerg Bakke' om 0-18 årige børn og unge

Formået er udvikling af (a) institutionernes/medarbejdernes kompetencer til at indgå i dialog med det enkelte barns /unges forældre; (b) ledernes kompetencer til at indgå i kompetenceudviklende dialog med medarbejderne om dialoger med det enkelte barns /unges forældre; og (c) alles kompetencer til at gå i dialog med det enkelte barns /unges forældre med blik for dels et 0-18 års perspektiv, dels en fælles målsætning om at agere i forlængelse af en fælles udviklingsforståelse og dannelsesideal. Aktionslæring indgår som metode. Start 2013, forventet afslutning 2017. Kontaktpersoner: Kirsten Bro og Marianne Thrane.Tilbage til oversigten AL-aktiviteter