Organisationers kompetenceudvikling ift. en dialogisk praksis med forældre i Område Randersvej

Organisationers kompetenceudvikling ift. en dialogisk praksis med forældre i Område Randersvej

Formålet med forløbet er (a) at støtte ledelsens strategiske intention om at udvikle en dialogisk praksis i denne del af Århus kommune; (b) at udvikle en lærende kultur i organisationen gennem arbejde med aktionslæring, observation og videndeling; og (c) at udvikle medarbejder- og teamkompetencer ift forventningsafstemning og dialog i kommunikationen med forældre. Aktionslæring indgår som metode. 2014- 2017. Kontaktpersoner: Kirsten Bro og Marianne Thrane


Tilbage til oversigten AL-aktiviteter