Projekt Borgerinddragelse

Projekt Borgerinddragelse

Den nye enhed AL-K har på frivillig basis engageret sig i aktiviteter med det formål at undersøge, på hvilke måder aktionslæring kan tilpasses et område afgrænset af begreber som borgerinddragelse, kommunernes anvendelse af frivillige og ”Kommune 3.0”. Indtil videre står de for to AL-forløb med hhv. en ledelsesgruppe på græsrodsniveau og en kommunal implementeringsgruppe. Aktiviteterne fortsætter i 2015, og der vil med tiden ske en erfaringsopsamling. Kontaktperson: Benedicte Madsen.


Tilbage til oversigten AL-aktiviteter