Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse udvikler sammen

Strategisk Aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledere lærer sammen

I 2014 udgav tidsskriftet 'Skolen i morgen' ovennævnte artikel forfattet af Maria Nyborg Matthiesen, Hanne Møller og Susan Starbæk Nielsen. Artiklen sætter fokus på, hvordan skoleledelsen gennem samarbejde med og involvering af de pædagogiske medarbejdere kan facilitere professionelle læringsfællesskaber, der medvirker til at implementere folkeskolereformen. Læs artiklen her.


Tilbage til oversigten AL-aktiviteter