Udviklingsforløb for ledere i Udførercentret Børn og Familier i Aarhus Kommune

Udviklingsforløb for ledere i Udførercentret Børn og Familier i Aarhus Kommune

Centerchefens strategiske intention er, at afdelingen bidager til Århus Kommunes målsætning om aktivt medborgerskab på en måde, så ideen bag relationel koordinering og tværfaglig sammenhæng etc. placerer borgerne i centrum og kommer dem til gavn. Aktionslæring indgår som metode. Start medio 2014 og forventet afsluttet medio 2015.

Kontaktperson: Kirsten Bro


Tilbage til oversigten AL-aktiviteter