Litteratur

Her finder I et udvalg af litteratur, som kan give yderligere indblik i aktionslæring. Listen vil blive opdateret med jævne mellemrum.


Et uddrag af danske og dansksprogede publikationer om aktionslæring


Benedicte Madsen, Kirsten Bro, Mette Marie Hansen & Marianne Thrane (2019). Aktionslæring som løftestang - Professionel praksis på velfærdsområdet. København: Reitzel.


Benedicte Madsen (2019). Aktionsforskning og aktionslæring - ligheder og forskelle. Et kapitel i Aktionsforskning - indefra og udefra. Redigeret af Mickey Sunesen. Frederikshavn: Dafolo.


Birgitte Magnus og Lisbeth Støttrup (2017). Aktionslæring. Motivation og handlekraft. Praksishåndbog. Viborg: Viborg Kommune/Jobigen.  


Suzanne Krogh og Søren Smith (red.) (2016). Aktionslæring i pædagogisk praksis. Frederikshavn: Dafolo 


Janne Olsson & Lene Nyboe Maltzahn (2015). Aktionslæring som metode i inkluderende praksis. I Tom Richie (red.). De mange veje mod inklusion. København: Billesø & Baltzer.


Tina Andersen, Kirsten Bro, Sune Steiniche Kjær & Marianne Gram Thrane (2014). Hands on Aktionslæring – en guidet tour i 6 trin. Århus: Via University College. E-bog: http://www.viauc.dk/hoejskoler/vok/Videncentre/ledelse-og-organisationsudvikling/Documents/Aktionsl%C3%A6ring/hands-on-aktionslaering.pdf.


Hanne Møller, Susan Starbæk Nielsen & Maria Nyborg Matthiesen (2014). Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor ledelse og medarbejdere lærer sammen. Skolen i Morgen, vol 6, nr. 1, september 2014.


Janne Olsson & Lene Nyboe Maltzahn (2014). Aktionslæring som metode til udvikling af inkluderende praksis. I: Tom Richie (red.), De mange veje til inklusion. København: Billesø & Baltzer.


Jonas Kold Dhyrbye (2014). Mangfoldighedsledelse har det uløselige paradoks som grundvilkår. Pp. 115-129 i Kim Gørtz & Mette Mejlhede (red.), Forskellig ledelse, København: Djøf. (Bidragets antagelse er, at ledelse af udviklingsprocesser kan styrkes ved at acceptere paradokser som et grundvilkår, og teksten præsenterer aktionslæring som en metode, der giver lederen mulighed for at ”blive i paradokserne” i udviklingsprocessen).


Jonas Kold Dhyrbye, Hans Henrik Grieger og Sølvi Degnegaard (2014). Magasinet Aktionslæring – Danmarks bedste læringsmiljø. # 01/2014. Ambios. http://ambios.dk.84-40-9-158.server5.gullestrupnet.dk/wp-content/uploads/2014/06/AL_indhold_print.pdf


Maria Nyborg Matthiesen, Hanne Møller. & Susan Starbæk Nielsen (2014). Strategisk aktionslæring. Når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis. København: Akademisk Forlag.


Kirsten Bro & Marianne Gram Thrane (2013). Værdiskabelse gennem aktionslæring. Pp. 22-33 i Lars Peter Bech Kjeldsen & Jørgen Asmussen (red), Velfærdsinnovation – i og med praksis. Århus: Via University College.


Benedicte Madsen (2013). Aktionslæringens landskab – med fokus på de senere års mange danske AL-miljøer. E-bog: http://viewer.zmags.com/publication/24d711e7.


Hans Jørgen Knudsen (2013). Continuing Professional development – competence-based, school-based and facilitated by authorities. http://vetdk.pbworks.com/w/page/7839335/FrontPage.


Benedicte Madsen (2012). Aktionsforskning. Illustreret med en case: aktionsforskning om aktionslæring. Upubliceret arbejdsnotat, 15 sider. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. www.VIACLOU.dk, siden om Aktionslæring.


Benedicte Madsen (2012). Om følelser, emotionel bearbejdning og relevansen for aktionslæring. Upubliceret arbejdsnotat, 33 sider. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. www.VIACLOU.dk, siden om Aktionslæring.


Benedicte Madsen (2012). Om individuel og organisatorisk læring og deres relevans for aktionslæring. Upubliceret arbejdsnotat, 22 sider. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. www.VIACLOU.dk, siden om Aktionslæring.


P.Thøgersen & Hans-Henrik Grieger (2012) Aktion på livet – nye metoder til enlige ældre der har mistet deres livspartner; Den Danske Diakonissestiftelse (Vedbygaard). Socialministeriet. www.sm.dk.


Jytte Vinter Andersen. & Helle Plauborg (2011). Aktionslæring – som metode til udvikling af didaktisk professionalisme. Liv i Skolen, Årg. 13, nr. 2


Hans Henrik Grieger & Caroline Strøjgaard (2011). Aktionslæring – mod en reflekteret praksis. BUPL. www.bupl.dk  og www.ambios.dk.


Hans Jørgen Knudsen, Elvira Hadzibegovic-Bubanja, Søren Nielsen & Evgenia Petkova (2011). School-based in-service teacher training: Handbook for policymakers and practitioners. ETF, Turin. http://vetdk.pbworks.com/w/page/7839335/FrontPage.


Benedicte Madsen, Birgit Ryberg & Marianne Gram Thrane (2011). Aktionsforskning om aktionslæring i VIA-Clou regi. Pp. 127-138 i M.B. Johansen (red.),  Nu er vi så her – udvalgte eksempler på videnproduktion i VIA University College.


Janne Olsson, J. & Stine Rahr Thomsen (2011). Aktionslæring i ledernetværk – udvikling af strategisk ledelsespraksis i pædagogiske dagtilbud. København: Professionshøjskolen UCC.


Geert Egger (2010). Making space for reflection in Action Learning: A practioner’s perspective. Pp. 231-242 in R.L Dilworth. & Y. Boshyk (eds.), Action Learning and its Applications. London: Palgrave Macmillan.


Hans Henrik Grieger (2010). Aktionslæring i bestyrelsesarbejdet, Helsingør, Center for Arbejdsliv og Læring. www.ambios.dk.


Benedicte Madsen (2010). Aktionslæring: Faglige traditioner og praktisk anvendelse. Erhvervspsykologi, Vol.8 (4), 4-30.


Benedicte Madsen. i samarbejde med Finn Salbøg Birkelund, Søren Witzel Clausen, Kjeld Sten Iversen, Jørgen Svanholt, Marianne Gram Thrane & Kirsten Aagaard (2010). Aktionslæringens DNA. En håndbog om aktionslæringens teori og metode. Århus: ViaSystime.


Thorkil Molly-Søholm (red.), Søren Willert (red.), Jan Rosenmeier & Henrik Schelde Andersen (2010). Action learning consulting. Strategisk proceskonsultation i teori og praksis. København: Dansk Psykologisk Forlag.


T.S. Pedersen, Nanna Koefoed-Nordentoft & Janne Olsson (2010). Aktionslæring i dagtilbud. Udvikling af pædagogers professionsviden, identitet og autonomi. København: Professionshøjskolen UCC.


Hans Henrik Grieger & Niels Munch Kofoed (2009). Aktionslæring – viden og perspektiver i fagbevægelsen. Del I: Survey over litteraturstudie og Del II. Baggrundsrapport over litteraturstudie. Helsingør, LO-skolen/FIUs Udviklingsenhed og www.ambios.dk.


Hans Jørgen Knudsen, Maja Jukic & Søren Nielsen (2009). Horizontal learning as a promising strategy for Continuous Professional Development of teachers. Turin: ETF. http://vetdk.pbworks.com/w/page/7839335/FrontPage.


Hans Jørgen Knudsen, Sam Cavanagh, Sanja Hadzihajdic & Søren Nielsen (2009). Learning and knowledge development in a Community of Practice. Project report on the Learning project, chapter 3, Turin: ETF. Turin: ETF. http://vetdk.pbworks.com/w/page/7839335/FrontPage.


Helle Plauborg. (2009). Opportunities and limitations for learning within teachers’ collaboration in teams: Perspectives from action learning. Action Learning Research and Practice, vol.6 (1), 25-34.


Hans Jørgen Knudsen (2008). Concept note on strategic VET school development organised as network learning and in a Communities of Practice and how to operationalise concepts in concrete development work. Turin: ETF IPA Learn Project. http://vetdk.pbworks.com/w/page/7839335/FrontPage.


Krystyna Weinstein (2008). Action Learning. København: Dansk Psykologisk Forlag (orig. engelsk udgave 1998).


Hans Jørgen Knudsen  (2007). Concept note on horizontal learning, network learning and Community of Practice. ETF LEARN project. http://vetdk.pbworks.com/w/page/7839335/FrontPage.


Helle Plauborg, Jytte Vinther Andersen & Martin Bayer (2007). Aktionslæring: Læring i og af praksis. København: Reitzel. (Findes også oversat til engelsk).


Lotte Svalgaard, Geert Egger & Anne-Mette Arnkjær (2007). Mens du står her, kører verden videre – Action Learning i Action Labs. Erhvervspsykologi, vol.5 (2), 56-75.


Anders Bojesen, Tine Hansen, Steffen Löfvall, Stine Staffeldt, Steen Thomsen & Anja Mie Weile (2006). Kompetenceudvikling i fire statsinstitutioner. Erfaringer fra et aktionsbaseret projekt. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne.


Henrik Holt Larsen, Jan Molin, Stine Staffeldt, Peter Stolt, Steen Thomsen & Bente Øhrstrøm (2004). Action Learning i Undervisningsministeriet – refleksioner over et ledelsesudviklingsprogram. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne.


C.B. Jørgensen (2003). Action Learning programmet – erfaringer med udviklingsmetoden. Pp. 56-69 i Hanne Niemann (red.), Individuel og fælles kompetenceudvikling. Artikler om metoder og erfaringer fra erhvervsskoler. Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse.


A.A. Christensen & B. Fløyel (1992). Action learning. FAP – læreruddannelse på tekniske skoler. Pp. 115-130 i  K. Faurfelt & M. Thorning (red.), Lærer lærer lærer. Intern kvalificering af undervisere. København: Munksgaard.


Hans Jørgen Knudsen (1990). Konsulentuddannelse på tekniske skoler. Uddannelse, nr. 10, 659-662.


Steen Thomsen & Jens Erik Lund, J.E. (1990). Action Learning i Schur Gruppen og Rasmussen & Schiøtz. Pp. 149-157 i Henrik Holt Larsen (red.), Lederudvikling på jobbet – der er fremtid i erfaringer. København: Forlaget Valmuen.


Peter Larsson (1987). Ledere lærer ledere at lære – action learning, samspil og lederudvikling. København: Forlaget Valmuen (orig. svensk udgave 1985).Udvalgte engelsksprogede monografier og antologier om aktionslæring


Boshyk, Y. (ed.). (2000). Business Driven Action Learning: Global Best Practices. London: Macmillan.


Boshyk, Y. (ed.). (2002). Action Learning Worldwide: Experiences of Leadership and Organizational Development. London: Palgrave.


Boshyk, Y. &  Dilworth, R.L. (eds). (2010). Action Learning: History and Evolution. London: Palgrave Macmillan.


Dilworth, R.L. & Boshyk, Y. (eds). (2010). Action Learning and its Applications. London: Palgrave Macmillan.


McGill, I. & Brockbank, A. (2004): The Action Learning Handbook. Powerful Techniques for Education, Professional Development & Training. London: RoutledgeFalmer.


McGill, I. & Beaty, L. (2001). Action Learning. A Guide for Professional, Management & Educational Development. Rev. 2nd edition. London: RoutledgeFalmer (orig. ed. 1992).


O’Neil, J. & Marsick, V.J. (2007): Understanding Action Learning. Theory into Practice. New York: Amacom.

Pedler, M. (ed.). (1997). Action Learning in Practice. 3rd. ed. Aldershop, UK: Gower.


Pedler, M. & Abbott, C. (2013). Facilitating Action Learning. A Practitioner’s Guide. McGraw-Hill.


Revans. R.W. (1982). The Origins and Growth of Action Learning. Lund: Studentlitteratur.


Revans, R.W. (1998). ABC of Action Learning. Empowering Managers to Act and to Learn from Action. Rev. ed. London: Lemos & Crane.
Litteratur